Bộ lọc:

Loại trang sức
Giá
Loại đá chính
Màu chất liệu
Giới tính
4.590.000 đ 4.131.000 đ
4.590.000 đ 4.131.000 đ
3.490.000 đ 3.141.000 đ
3.490.000 đ 3.141.000 đ
3.490.000 đ 3.141.000 đ
3.445.000 đ 3.100.500 đ
Bộ trang sức bạc mix đá Swarovski PNJSilver Radiance of Joy 00107-00023
SBZTXMK000107-SNZTXMK000084-SVZTXMK000005-SCZTXMK000023
3.310.000 đ 2.979.000 đ
Bộ trang sức bạc mix đá Swarovski PNJSilver Radiance of Joy 00003-00083
SVXMZTK000003-SBXMMXK000001-SMXMMXK000001-SNZTXMK000083
3.070.000 đ 2.763.000 đ
2.995.000 đ 2.695.500 đ
2.990.000 đ 2.691.000 đ
2.935.000 đ 2.641.500 đ
2.705.000 đ 2.434.500 đ
+
Bộ trang sức bạc mix đá Swarovski PNJSilver Radiance of Joy 00119-00021
SBZTXMK000119-SNZTXMK000079-SLZTXMK000014-SCZTXMK000021
2.650.000 đ 2.385.000 đ
2.635.000 đ 2.371.500 đ
2.515.000 đ 2.263.500 đ
2.505.000 đ 2.254.500 đ