Thông số

Thương hiệu:
PNJ
Loại đá chính:
Ruby
Chủng loại:
Dây cổ
Tuổi vàng:
Vàng 18K
Trọng lượng vàng tham khảo (phân vàng):
14.95183