Dây chuyền Bạc Ý PNJSilver 0000W060009

Thông số

Thương hiệu:
PNJSilver
Loại đá chính:
Không gắn đá
Loại đá phụ (nếu có):
Không gắn đá
Chủng loại:
Dây chuyền
Giao hàng 4h:

Bình luận