Bộ lọc:

Thương hiệu
Giá
Bộ sưu tập
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Hạt Charm xỏ DIY PNJSilver hình cánh bướm 0000H060001 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt Charm xỏ DIY PNJSilver hình cánh bướm 0000H060001
395.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
500+ đã bán
Hạt charm xỏ Bạc đính đá DIY PNJSilver ZTZTW060000 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ Bạc đính đá DIY PNJSilver ZTZTW060000
420.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (15)
1000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình dẹt tròn ZT00K060010 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình dẹt tròn ZT00K060010
240.000đ
400.000đ (-40%)
Mua combo Vòng & Charm ưu đãi 30%
5 (4)
2000+ đã bán
Hạt Charm xỏ Bạc DIY PNJSilver hình trái tim lưới 0000L060001 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt Charm xỏ Bạc DIY PNJSilver hình trái tim lưới 0000L060001
295.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (7)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình trái tim khắc chữ I Love You đính hạt XMXMK060101 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver 0000A000002 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver 0000A000002
350.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (6)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver 1D1DK060000 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver 1D1DK060000
270.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (15)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tròn màu đỏ 1D1DK060008 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tròn màu đỏ 1D1DK060008
222.000đ
370.000đ (-40%)
5 (14)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tròn màu xanh 1D1DK060009 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tròn màu xanh 1D1DK060009
370.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (2)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình dẹt tròn 1D1DK060015 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình dẹt tròn 1D1DK060015
222.000đ
370.000đ (-40%)
Mua combo Vòng & Charm ưu đãi 30%
5 (20)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tròn giả cổ XMXMK060022 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tròn giả cổ XMXMK060022
370.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (6)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình cỏ 4 lá 00XMW060001 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình cỏ 4 lá 00XMW060001
365.000đ
Quà tặng túi xinh
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tim đôi 00XMW060000 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tim đôi 00XMW060000
365.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
500+ đã bán
Hạt Charm Bạc xỏ đính đá DIY PNJSilver hình hoa năm cánh 00XMW060002 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình dẹt tròn 0000K060170 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình dẹt tròn 0000K060170
270.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình chú mèo 0000K060141 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình chú mèo 0000K060141
370.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (6)
2000+ đã bán
Hạt charm chặn DIY PNJSilver hình tròn giả cổ đính hạt xanh ZT00K060004 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm chặn DIY PNJSilver hình tròn giả cổ đính hạt xanh ZT00K060004
370.000đ
Mua combo Vòng & Charm ưu đãi 30%
5 (2)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tròn đính hạt màu xanh biển 1D1DK060010 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tròn đính hạt màu xanh biển 1D1DK060010
222.000đ
370.000đ (-40%)
Mua combo Vòng & Charm ưu đãi 30%
5 (6)
2000+ đã bán
Hạt charm DIY PNJSilver hình dẹt tròn màu xanh Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình dẹt tròn màu xanh 1D1DK060014
370.000đ
Mua combo Vòng & Charm ưu đãi 30%
5 (3)
2000+ đã bán
Hạt charm DIY PNJSilver Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver 1D1DK060011
370.000đ
Mua combo Vòng & Charm ưu đãi 30%
4 (1)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver màu đỏ 0000K060085 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver màu đỏ 0000K060085
270.000đ
Mua combo Vòng & Charm ưu đãi 30%
5 (6)
2000+ đã bán
Hạt Charm xỏ Bạc DIY PNJSilver màu vàng 0000K060080 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt Charm xỏ Bạc DIY PNJSilver màu vàng 0000K060080
270.000đ
Mua combo Vòng & Charm ưu đãi 30%
5 (3)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver 0000K060106 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver 0000K060106
270.000đ
Mua combo Vòng & Charm ưu đãi 30%
3 (1)
2000+ đã bán
Hạt Charm xỏ DIY PNJSilver hình dẹt tròn màu đỏ hoa văn 0000K060173 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt Charm xỏ DIY PNJSilver hình dẹt tròn màu đỏ hoa văn 0000K060173
180.000đ
300.000đ (-40%)
Mua combo Vòng & Charm ưu đãi 30%
5 (3)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver 1D1DK060001 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver 1D1DK060001
270.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (7)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY đính đá PNJSilver hình tròn hoa văn XMXMK060034 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY đính đá PNJSilver hình tròn hoa văn XMXMK060034
370.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (4)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tròn họa tiết trái tim 0000K060184 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tròn họa tiết trái tim 0000K060184
216.000đ
360.000đ (-40%)
Mua combo Vòng & Charm ưu đãi 30%
5 (7)
2000+ đã bán
Hạt charm DIY PNJSilver XMXMK060064 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tròn đính hạt PNJSilver XMXMK060064
410.000đ
Quà tặng túi xinh
4 (36)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tròn đính hạt XMXMK060076 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình tròn đính hạt XMXMK060076
400.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (2)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình dẹt tròn XMXMK060092 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình dẹt tròn XMXMK060092
370.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
2000+ đã bán
Hạt Charm Nam PNJSilver Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm nam PNJSilver My Man phong cách Châu Âu 0000K060162
420.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (3)
1000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình con ngựa XMXMK060097 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình con ngựa XMXMK060097
370.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (8)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình dẹt tròn màu xanh lá 0000K060165 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình dẹt tròn màu xanh lá 0000K060165
300.000đ
Mua combo Vòng & Charm ưu đãi 30%
5 (3)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình dẹt tròn hoa văn 0000K060168 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình dẹt tròn hoa văn 0000K060168
300.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (32)
2000+ đã bán
Hạt charm xỏ đính đá DIY PNJSilver hình hoa văn XMXMK060080 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ đính đá DIY PNJSilver hình hoa văn XMXMK060080
240.000đ
400.000đ (-40%)
4 (32)
2000+ đã bán
Hạt charm DIY PNJSilver 0000K060164 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm DIY PNJSilver 0000K060164
300.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (7)
2000+ đã bán
Hạt charm DIY PNJSilver hình trái tim khắc chữ Happy Birthday 14024.000 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình trái tim khắc chữ I Love You 0000K060189 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm xỏ DIY PNJSilver hình trái tim khắc chữ I Love You 0000K060189
370.000đ
Quà tặng túi xinh
5 (32)
2000+ đã bán
Hạt Charm Bạc đính đá STYLE By PNJ DNA XM00W000029 Hạt Charm Bạc đính đá STYLE By PNJ DNA XM00W000029 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt Charm Bạc đính đá STYLE By PNJ DNA XM00W000029
495.000đ
Quà tặng túi xinh
7 đã bán
Hạt Charm Bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMW060417 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt Charm Bạc đính đá STYLE By PNJ XMXMW060417
555.000đ
Quà tặng túi xinh
84 đã bán
Hạt Charm Bạc đính đá STYLE By PNJ General XMXMW060415 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt Charm Bạc đính đá STYLE By PNJ General XMXMW060415
415.000đ
Quà tặng túi xinh
101 đã bán
Hạt Charm Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060399 Hạt Charm Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060399 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt Charm Bạc đính đá PNJSilver XMXMW060399
525.000đ
Quà tặng túi xinh
29 đã bán
Hạt Charm Bạc đính đá STYLE By PNJ General XMXMS060000 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt Charm Bạc đính đá STYLE By PNJ General XMXMS060000
595.000đ
Quà tặng túi xinh
39 đã bán
Hạt Charm Bạc đính đá STYLE By PNJ XM00W060022 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt Charm Bạc đính đá STYLE By PNJ XM00W060022
395.000đ
Quà tặng túi xinh
70 đã bán
Hạt Charm Bạc STYLE By PNJ 0000K060248 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt Charm Bạc STYLE By PNJ 0000K060248
455.000đ
Quà tặng túi xinh
100 đã bán
Hạt Charm Bạc STYLE By PNJ 0000B060004 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt Charm Bạc STYLE By PNJ 0000B060004
295.000đ
Quà tặng túi xinh
44 đã bán
Hạt Charm Bạc đính đá STYLE By PNJ General XMXMW060416 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt Charm Bạc đính đá STYLE By PNJ General XMXMW060416
555.000đ
Quà tặng túi xinh
100 đã bán
Hạt charm Bạc đính đá STYLE by PNJ General XMXMW060414 Chưa kèm Vòng / Lắc
Hạt charm Bạc đính đá STYLE by PNJ General XMXMW060414
395.000đ
Quà tặng túi xinh
79 đã bán
 
1 2 3 4 5 6 7 8