Bộ lọc:

Loại trang sức
Giá
Tuổi vàng
Loại đá chính
Giới tính
Màu chất liệu
Màu đá chính
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000014 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000056 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000056
4.082.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
Vòng tay Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ Dáng Ngọc PF00W000012
12.331.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu
Mặt dây chuyền PNJ vàng 18K đính ngọc trai Freshwater 71989.603 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000053
6.348.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000035 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000035 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000035
10.523.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000030 Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000030 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Akoya PNJ PAXMW000030
6.719.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
Mặt dây chuyền PNJ vàng 18K đính ngọc trai Freshwater 73257.600 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Nhẫn Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000126
7.587.000 đ
Mua 1 giảm 7%, mua 2 giảm 10%
Bông tai Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000053
8.995.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
Mặt dây chuyền PNJ vàng 18K đính ngọc trai Freshwater 71977.600 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000044
6.732.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
Bông tai Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PF00W000004
10.882.000 đ
Mua 1 giảm 7%, mua 2 giảm 10%
Bông tai Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000058
11.420.000 đ
Giảm ngay 333k + Tặng Ecode 1 triệu
Mặt dây chuyền PNJ vàng 18K đính ngọc trai Freshwater 71983.602 * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng 18K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMY000050
8.223.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
Mặt dây chuyền PNJ vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater * Sản phẩm chưa bao gồm dây chuyền
Mặt dây chuyền Vàng trắng 14K đính ngọc trai Freshwater PNJ PFXMW000036
7.300.000 đ
MUA ONLINE - tặng Trang sức Bạc 400K
 
1 2 3 4 5 6